Jak zarządzać ludźmi, kiedy na rynku pracy spotykają się 4 pokolenia?

Gwałtowne zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny we wszystkich gałęziach przemysłu, duża rotacja pracowników, a także trudności ze znalezieniem kompetentnej kadry stanowią dla przedsiębiorców duże wyzwanie. Jak więc znaleźć złoty środek i odnieść sukces w zarządzaniu zespołem dbając jednocześnie o rozwój technologiczny parku maszynowego? Odpowiedzią są zmiany w sposobie kierowania wielopokoleniowymi zespołami.

Problemy z zatrudnieniem

Wraz z początkiem roku skala bezrobocia w Polsce gwałtownie wzrosła do poziomu 5,5%. 

W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowujemy wzrost o 0,7%*. Z czego wynika taki przyrost, skoro jednocześnie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach przybywa? Jedną z przyczyn jest zmiana kompetencji poszukiwanych przez pracodawców, którzy od swoich pracowników oczekują multidyscyplinarności. Obecnie już co drugi pracodawca wskazuje na problem ze znalezieniem pożądanych umiejętności zarówno wśród obecnych jak i nowych pracowników. Dla porównania, 5 lat temu jedynie co dziesiąty przedsiębiorca borykał się z brakami kompetencyjnymi. Jedną z przyczyn są problemy w zarządzaniu międzypokoleniową kadrą i odpowiednie wykorzystywanie ich wiedzy oraz umiejętności. Aktualnie w większości przedsiębiorstw spotykają się bowiem aż 4 pokolenia: baby boomers, X, Y i Z. Każde z nich inaczej reaguje na zmiany technologiczne, ma inne wymagania od pracodawców i priorytety w ścieżce rozwoju, a także w różnym stopniu przykłada wagę do rozwoju poszczególnych umiejętności. Wyzwaniem dla pracodawców jest wykorzystanie tego co oferuje każde z pokoleń i stworzenie zespołów chcących uczyć się od siebie, a także wzajemnie wykorzystywać swoje kompetencje. Pracownicy z kolei muszą dostosować się do nowych realiów i rozwijać swoje umiejętności wielotorowo.

4 w 1 czyli międzypokoleniowa kadra

Najstarsza z grup obecnych na rynku pracy to pokolenie baby boomers. Są to pracownicy w wieku 55+, którzy rzadko zmieniają swoje miejsca pracy i cenią sobie stabilne warunki zatrudnienia odwdzięczają się pracodawcom dużym zaangażowaniem. Mniej chętnie od swoich młodszych kolegów podchodzą jednak do zmian oraz nowych technologii. Pokolenie baby boomersów niedługo będzie opuszczać rynek pracy. Ich wiedza jest niezwykle cenna dla rozwoju przedsiębiorstw w długofalowej perspektywie, dlatego tak ważne jest aby mieli możliwość i chęć przekazania know how młodszym pokoleniom. 

Pokolenie X (osoby urodzone między 1965-1979), podobnie jak baby boomersów charakteryzuje bogate doświadczenie zawodowe i lojalność wobec pracodawców. Iksy cenią sobie stabilne warunki zatrudnienia odwdzięczając się ciężką pracą, efektywnością i odpowiedzialnością za powierzone im zadania. Mimo, że pracownicy z tego pokolenia nie lubią zaczynać kilku projektów równocześnie, to bardzo dobrze zarządzają swoim czasem. Iksy w porównaniu do swoich poprzedników bardziej doceniają swój wolny czas. W zderzeniu z nowymi technologiami są gotowi na zmiany i edukację, dzięki której zdobywają zawodowy rozwój. Pracownicy z tej grupy pokoleniowej stronią od sytuacji konfliktowych i doceniają jasno określoną strukturę personalną w przedsiębiorstwie. 

Kolejną grupą obecną na aktualnym rynku pracy jest pokolenie Y. Są to osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem, często bardzo dobrze wykształcone. Wychowani na nowych technologiach bez problemu dostosowują się do dynamicznych zmian i w szybkim tempie uczą się nowych umiejętności. Igreki w pracy doceniają wyzwania i możliwość rozwoju, a od swoich przełożonych oczekują częstych pochwał za wykonane zadania. Bardzo cenią swój wolny czas, a zmiana pracy nie jest dla nich problemem, kiedy aktualne warunki w miejscu zatrudnienia przestają być satysfakcjonujące. 

Najmłodszą grupą wkraczającą dopiero na rynek pracy jest pokolenie Z. Mianem tego pokolenia określa się osoby urodzone po 2000 roku. Zetki są przeważnie bardzo dobrze wykształcone i gotowe pracować w dowolnym miejscu na świecie. Nowe technologie są dla nich codziennością. W pracy cenią przede wszystkim niezależność i możliwości rozwoju niezależnie bez względu na wielkość firmy, w której pracują. W pracy stawiają na szybkość i praktyczność wykonywanych zadań. Zetki chcą, aby praca była dla nich przyjemnością, a oczekiwania dotyczące zarówno możliwości rozwoju, elastyczności pracy, a także wynagrodzeń są bardzo wysokie.

Sposób na niezawodną kadrę

Choć oczywiście nie należy szufladkować wszystkich pracowników, to badania i analizy zachowań bezsprzecznie pokazują jak duże różnice dzielą poszczególne pokolenia. Każda generacja ma inne priorytety i posiada niezwykle cenne dla pracodawców kompetencje. Złe metody zarządzania międzypokoleniowymi zespołami prowadzą jednak do konfliktów, spadku satysfakcji zawodowej zatrudnionych, a w konsekwencji do częstej rotacji personalnej. Jak więc zbudować stabilną kadrę pracowników, kiedy każde pokolenie ma inne umiejętności i predyspozycje? Metodą na wypełnienie międzypokoleniowej luki jest znalezienie lidera, który wykorzysta potencjał każdego z nich i ułoży tak strukturę firmy, aby równocześnie zadbać o rozwój firmy i pracowników. Dobry lider poza umiejętnościami technicznymi i szeroką wiedzą zawodową powinien bezwzględnie dysponować także predyspozycjami personalnymi. Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą nie tylko radzić sobie z delegowaniem zadań i rozliczaniem efektów pracy. Powinny bowiem wyzwalać w pracownikach energię do działania niezależnie od poziomu technologicznego, czy obejmowanego stanowiska. Tylko zmotywowany i otwarty na zmiany pracownik, pozytywnie wpływa na rozwój technologiczny przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego tak cenne i poszukiwane są szerokie umiejętności personalne i społeczne, które wpływają na dobrą komunikację w zespole i transfer wiedzy między pokoleniami. 

“Pracodawcy powinni skupić swoją uwagę na rozwoju kompetencji miękkich we wszystkich strukturach przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych. Takie rozwiązanie nakłania pracowników do dzielenia się swoją wiedzą, zapewniając jednocześnie szansę na osobisty rozwój bez obawy utratę obejmowanego stanowiska. Organizowane przez nas szkolenia dla liderów i kierowników zespołów w zakładach produkcyjnych pokazują z jak dużym problemem komunikacyjnym boryka się kadra zarządzająca. Spotkania z nimi dowodzą także, że liderzy są świadomi zmian na rynku pracy i chętnie poszerzają swoją wiedzę w zakresie umiejętności miękkich. Chcą się rozwijać w tym kierunku widząc korzyści, jakie niesie za sobą dobra komunikacja. Wdrażanie podstawowych umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania zespołem produkcyjnym z naciskiem na tworzenie roli szefa, komunikację oraz podstawy motywacji, to klucz do sukcesu każdej firmy”

– komentuje Karolina Konik – Prezes HR Wise. Obecność na rynku pracy aż 4 pokoleń stawia nowe wymagania zarówno przed przedsiębiorcami, jak i pracownikami. Każda z grup musi się bowiem dostosować do nowych realiów. Młodzi pracownicy zmieniają często pracę, starsi zaś wolą stabilizację i mniej chętnie energicznie reagują na zmiany. Każde z pokoleń posiada jednak bezcenne dla przedsiębiorstw kompetencje i umiejętności. Komunikacja między pokoleniami jest zatem kluczowa dla rozwoju każdej firmy! Pora więc zadbać o liderów, którzy pokierują transferem wiedzy i potencjałem każdego pracownika w najbardziej efektywny sposób.

Polecane artykuły