Zawód inżyniera staje się najbardziej poszukiwanym przez pracodawców!

Rozwój technologiczny na całym świecie nabiera tempa. Nie inaczej jest również w Polsce. Ciągła modernizacja procesów i wprowadzanie innowacji technologicznych stały się normą we wszystkich gałęziach gospodarki. Poszczególne branże rozwijają się w pogoni za spełnieniem wymogów stawianych chociażby przez Unię Europejską, ale przede wszystkim przez coraz bardziej świadomych Klientów. Ta tendencja wpłynęła na zmiany na rynku pracy. Potrzeby pracodawców poszukujących wykwalifikowanej kadry zostały przewartościowane. Obecnie inżynierowie i specjaliści z branży technicznej są rozchwytywani przez pracodawców, a to z kolei wpływa na poprawę warunków pracy, większe możliwości rozwoju i oczywiście wyższe zarobki. Zawody techniczne stały się bardziej atrakcyjne niż zwykle. Jednak poza ukończeniem studiów inżynieryjnych, aby zdobyć wymarzoną pracę i rozwijać swoją karierę niezbędne jest także podnoszenie kompetencji miękkich.

Walka o inżyniera

Ofert pracy dla inżynierów i techników jest naprawdę dużo. Można śmiało rzec, że jest w czym wybierać. Pracodawcy w walce o wartościowych pracowników podnoszą wynagrodzenia, zwiększają pakiety benefitów pracowniczych oraz umożliwiają zawodowy rozwój poprzez różnego rodzaju dofinansowania choćby do szkoleń i kursów. Brzmi idealnie, prawda? Jednak rzeczywisty obraz nie jest tak utopijny. Owszem inżynierowie mają ogromne szanse na zdobycie fantastycznej pracy, jednak wymaga to od nich ciągłego poszerzania kompetencji na kilku płaszczyznach. Wraz ze wzrostem benefitów przed kandydatami na dane stanowiska stawiane są coraz wyższe wymagania.

Kompetencje miękkie podnoszą wartość pracownika

Oczywiście nadal to wiedza, wykształcenie i doświadczenie są pierwszym elementem w CV, na który zarówno rekruterzy, jak i pracodawcy zwracają największą uwagę. Jednak w okresie coraz bardziej rozwiniętej technologii i cyfryzacji sama wiedza techniczna przestała być wystarczająca. Wymogiem koniecznym stało się również posiadanie umiejętności miękkich. Rozwinięte zdolności komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem i delegowania zadań, to atuty niezwykle poszukiwane u inżynierów. Idealny kandydat powinien również wykazywać cechy kreatywnego myślenia. Osoby posiadające takie umiejętności lepiej radzą sobie ze stresem, rozwiązywaniem problemów, wymyślaniem nowych rozwiązań, są też bardziej przedsiębiorcze. Dzięki umiejętnościom miękkim specjaliści nie mają problemu z dostosowaniem się do dynamicznych zmian, które w dobie Przemysłu 4.0 wymagają od nich dużej elastyczności.

Specjalistyczne szkolenia dla inżynierów

Praca inżyniera to wymagająca profesja, która opiera się na doświadczeniu, ale też konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Zdają sobie z tego sprawę zarówno osoby wykonujące tego typu zawody, ale również ich pracodawcy. Coraz więcej firm inwestuje w rozwój swojej kadry. Zmotywowani i rozwijający swoje kompetencje pracownicy, to najwyższa wartość każdego przedsiębiorstwa. Pracodawcy chętnie inwestują środki finansowe na cele szkoleniowe zlecając organizację warsztatów i kursów wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Poszukując nowej pracy, bądź myśląc o perspektywach rozwoju w obecnej firmie warto więc zapytać rekrutera, czy też przełożonego o możliwości podnoszenia swoich kompetencji. Gotowość pracownika do rozwijania swoich zawodowych kwalifikacji, to przecież inwestycja w kadrę, a co za tym idzie w rozwój firmy.

Inżynierowie na stanowiska

Choć ofert pracy dla inżynierów jest dużo, to przed kandydatami pojawia się pytanie, jak znaleźć stanowisko dopasowane zarówno do swoich umiejętności, jak i oczekiwań. Z drugiej strony pracodawcy przy obecnych niedoborach kadrowych borykają się z problemem znalezienia wykwalifikowanych specjalistów, nie mając często czasu i możliwości na przeprowadzenie rozbudowanego procesu rekrutacyjnego. Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest powierzenie tych zadań wyspecjalizowanym firmom rekrutacyjnym. Dla pracowników to szansa na znalezienie pracy dostosowanej do kwalifikacji i wymogów. Firmy rekrutacyjne współpracują bowiem z wieloma pracodawcami, mając jednocześnie dostęp do dużej bazy najciekawszych ofert pracy. Dla pracodawców współpraca z firmą zewnętrzną ułatwia proces znalezienia idealnego pracownika. Usługa polega na wyszukiwaniu do pracy specjalistów, których profil zawodowy odpowiada potrzebom danej firmy. Procesy rekrutacyjne są bowiem dostosowane do indywidualnych wymogów Klientów. Co więcej firmy rekrutacyjne takie jak HR Wise są w stałym kontakcie z bardzo dużą grupą inżynierów i pracowników technicznymi mogącymi się pochwalić bogatym doświadczeniem zawodowym
i wysokimi kwalifikacjami.

Wykształcenie inżynierskie do zawód doceniany i poszukiwany przez pracodawców. Jednak rynek pracy egzekwuje posiadane kompetencje i wymaga od specjalistów elastyczności i ciągłego doszkalania swoich umiejętności. Inwestycja w podnoszenie kompetencji miękkich jest zatem najlepszą drogą do osiągnięcia zawodowych celów.

Polecane artykuły