Umiejętności miękkie poszukiwane na rynku pracy

Pracodawcy poszukują techników z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Wykwalifikowani technicy i inżynierowie to jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rodzimym rynku pracy. Ogromna dynamika zmian w branży przemysłowej sprawia jednak, że idealny pracownik to nie tylko osoba posiadająca bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę. Innym bazowym czynnikiem wpływającym na proces rekrutacyjny są umiejętności miękkie.

Umiejętności miękkie na stanowiskach technicznych poszukiwane!

Około 20% firm, z którymi współpracujemy jako główną przyczynę związaną z trudnościami w obsadzeniu nowych pracowników, bądź awansowaniu osób należącej już do struktur firmy podaje brak kompetencji miękkich. Problem ten jest zauważalny nie tylko przez właścicieli firm, ale także przez osoby aplikujące na stanowiska techniczne. To właśnie ci drudzy, przechodząc etapy rekrutacyjne dopytują się o szkolenia wdrożeniowe, a także zajęcia doskonalące kompetencje miękkie.

Kompetencje pracowników a Przemysł 4.0

W dobie Przemysłu 4.0 autorytet inżyniera oczywiście nadal jest budowany na technologicznej wiedzy, jednak kluczowymi zagadnieniami stają się także kompetencje interpersonalne oraz gotowość na zmiany i doszkalanie swoich umiejętności. Komunikacja, współpraca w zespole, umiejętność motywowania i delegowania zadań, a także rozliczania przydzielonych poleceń, to szczególnie poszukiwane cechy u pracowników produkcji, brygadzistów, czy kierowników. Nie inaczej jest w przypadku stanowisk na niższym szczeblu. Umiejętność organizacji pracy oraz szybkiego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolność radzenia sobie ze stresem oraz elastyczność, to cechy niezbędne na każdym poziomie struktury zakładu produkcyjnego.

Szkolenia inżynierów wpływają na realne zyski dla firmy

Około połowa współpracujących z HR Wise zakładów produkcyjnych szkoli swoich inżynierów, bądź posiada programy rozwoju zawodowego dla swoich pracowników. Statystyki mówią same za siebie. Doskonalenie kompetencji pracowników przekłada się na wzrost efektywności firmy, a co za tym idzie – na realne zyski. Wykwalifikowani i wyszkoleni specjaliści są bardziej zaangażowani w swoją pracę. Z drugiej strony, to właśnie chęć ciągłego rozwoju i zdobywania doświadczenia oraz możliwość brania udziału w ambitnych projektach są przez inżynierów wskazywane jako elementy budujące satysfakcję z wykonywanej pracy.

W rekrutacji postaw na specjalistów

Zatrudnienie każdego nowego pracownika dla firmy wiąże się z finansowym obciążeniem, a znalezienie wykwalifikowanego specjalisty nie jest przecież łatwe. Wsparciem dla firm w branży technicznej i inżynieryjnej są wyspecjalizowane firmy rekrutacyjne znające rynek i posiadające bogate portfolio potencjalnych Kandydatów, którzy spełniając wymogi merytoryczne mają równocześnie wykształcone kompetencje miękkie. To właśnie bardzo dobra znajomość branży technicznej oraz badanie potrzeb Klientów pozwala nam, jako reprezentantom firmy HR Wise znaleźć najlepszych Kandydatów na stanowiska pracy oferowane przez naszych Klientów.

Badamy potrzeby, rozmawiamy, a następnie opracowujemy listę wymagań, jakie powinien spełnić poszukiwany pracownik. Prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne są ustandaryzowane i rzeczowe. Specjalizujemy się także w organizowaniu cykli szkoleń i wdrożeń dla inżynierów oraz pracowników niższego szczebla na stanowiskach technicznych.

Znajdź połączenie idealne

W poszukiwaniu pracowników w tej branży istotne są 2 rzeczy. Dla Pracodawcy jest to jak najkrótszy czas znalezienia i wdrożenia w struktury firmy wykwalifikowanego oraz samodzielnego pracownika. Dla potencjalnego Kandydata zaś głównym motywatorem jest znalezienie rozwojowej pracy, z której będzie czerpał, poza korzyściami materialnymi, zawodową satysfakcję. Jako wyspecjalizowana firma rekrutacyjna we współpracy z Klientami, kładziemy nacisk na zaangażowanie, profesjonalizm i elastyczność. To właśnie dzięki temu dostarczamy pożądane rezultaty zarówno naszym Klientom, jak i Kandydatom.

Polecane artykuły