Jak zdobyć najlepszych pracowników na rynku pracy?

Niesłabnąca dobra kondycja sektora przemysłowego z pewnością cieszy wszystkich przedsiębiorców, jednak równocześnie przemysł zaczął się borykać z niedoborami kadrowymi. Wraz ze wzrostem koniunktury gospodarczej znacząco zwiększyło się bowiem zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów i pracowników technicznych. Mimo, że zakłady produkcyjne podnoszą wynagrodzenia i prześcigają się w oferowaniu coraz to bogatszych benefitów pozapłacowych, to o wyspecjalizowaną kadrę nie jest łatwo. Jak więc efektywnie pozyskać nowych i zatrzymać obecnych pracowników? Rozwiązaniem tych problemów jest powierzenie procesów rekrutacyjnych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym oraz inwestycja w rozwój zawodowy swojej kadry. Taki nakład z pewnością wpłynie pozytywnie na wydajność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie podniesienie jego rentowność.

Inwestuj i rozwijaj

Bardzo duża ilość ofert pracy w branży przemysłowej spowodowała, że to kandydaci, a nie pracodawcy kreują rynek pracy. Dla potencjalnych pracowników sama propozycja wynagrodzenia – choć ta nadal jest jednym z najważniejszych czynników w wyborze pracodawcy – przestała być wystarczająca. Możliwości rozwoju zawodowego, stabilność zatrudnienia oraz udział w szkoleniach stały się równie ważne. Inwestycja w rozwój kadry stała się więc nieodłącznym elementem rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak cię widzą, tak cię piszą

Wizerunek pracodawcy to kolejny czynnik wpływający na zainteresowanie firmą. Czytelna strona internetowa, obecność w mediach społecznościowych, udział w wydarzeniach branżowych, zaangażowanie w projekty społecznościowe, a także opinie klientów oraz pracowników to elementy, które skłaniają kandydatów do aplikowania na dane stanowiska. Niezwykle istotny jest również onboarding – proces wdrożeniowy dla nowych pracowników, pomagający w jak najszybszym osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności. Wszystkie te czynniki pomagają w pozyskiwaniu nowych kandydatów. Jednak wiele przedsiębiorstw mimo spełnieniu wszystkich powyższych kryteriów nadal nie jest w stanie zapełnić przygotowanych miejsc pracy. Naprzeciw ich potrzebom wychodzą wyspecjalizowane firmy rekrutacyjne zajmujące się pozyskiwaniem kandydatów na stanowiska inżynierskie i techniczne. Firmy te w całości przejmują prace związane z tworzeniem profilu stanowisk, przygotowywaniem oraz promocją ogłoszeń o pracę, a także przeprowadzaniem wywiadów kompetencyjnych. Wszystkie te działania skutkują znalezieniem najlepszych na rynku pracy kandydatów, przy jednoczesnej oszczędności czasu i nakładów finansowych ze strony zakładu przemysłowego.

Motywuj i zarabiaj

Inwestując w nową kadrę pracowniczą, nie można zapomnieć również o zadbaniu o rozwój dotychczasowych pracowników. Oceny pracownicze, cykliczne spotkania zespołów oraz indywidualne rozmowy wyznaczające ścieżki zawodowe i szkolenia podnoszące kompetencje, to podstawy dbania o dobrą kulturę organizacyjną firmy. Zadowolony i zmotywowany pracownik, jest filarem każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. W przemyśle nadal na pierwszym miejscu plasują się twarde umiejętności techniczne, ale zmiany w świecie biznesu, sprawiły, że nieodłączną cechą pracownika są również rozbudowane kompetencje miękkie. 

“W świecie technologii i innowacji rola człowieka staje się coraz bardziej kluczowa. Umiejętności motywacyjne, menadżerskie oraz samodzielność i zdolność do nagłego rozwiązywania problemów, to atuty poszukiwane na wielu stanowiskach. Cechy te są szczególnie ważne na pozycjach kierowniczych. Dobry lider to osoba, która kreuje warunki pracy w taki sposób, aby zespół mógł się doskonalić i rozwijać umiejętności oraz wdrażać swoje pomysły, co bezpośrednio przekłada się na wzrost technologii i rozwój produkcji. To liderzy są siłą napędową zespołu. Nie wszyscy jednak mają możliwość zapoznania się z wiedzą w tym zakresie. Wielokrotnie obserwuję kandydatów, którzy są świetnymi specjalistami, ale nie do końca radzą sobie z zarządzaniem i motywowaniem zespołu. Dlatego w trosce o rozwój przedsiębiorstwa, tak ważne jest zadbanie o szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji miękkich.” 

– komentuje Karolina Konik – Prezes Zarządu HR Wise. 

Zmiany na rynku pracy i rozwój technologii nieustannie stawiają nowe wyzwania przed branżą przemysłową. Ponowne przemyślenie strategii i określenie nowych celów biznesowych wydaje się więc niezbędne. Sukces mają szansę osiągnąć ci przedsiębiorcy, którzy zbudują swoją przewagę konkurencyjną nie tylko na najnowszych parkach maszynowych i technologiach, ale również na umiejętnym rozwoju swoich pracowników.

Polecane artykuły